* Tuyển dụng thiết kế & học việc thiết kế: ĐANG TUYỂN

 • Số lượng: 05
 • Giới tính: Nam/Nữ        Tuổi: 18 - 38 tuổi.
 • Ai, Photoshop, Corel
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 4.000.000 đến 15.000.000đ (tùy theo năng lực)
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: Anh Diệu 0834313131
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM

* Tuyển dụng thợ cán màng : ĐANG TUYỂN

 • Số lượng: 01
 • Giới tính: Nam.
 • Tuổi: 18 - 28 tuổi.
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 6.000.000 đến 9.000.000đ
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: A Diệu - 0834313131
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM

* Tuyển dụng thợ phụ máy in: ĐANG TUYỂN

 • Số lượng: 02
 • Giới tính: Nam.
 • Tuổi: 18 - 28 tuổi.
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 6.000.000 đến 18.000.000đ (tùy theo sản phẩm đạt được)
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: Thợ chính A. Phương 0938289377 | A. Song 0909966453
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM

* Tuyển dụng thợ cắt giấy: ĐANG TUYỂN

 • Số lượng: 01
 • Giới tính: Nam.
 • Tuổi: 18 - 28 tuổi.
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 6.000.000 đến 10.000.000đ
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: Chị Thảo
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM

* Tuyển dụng kế toán: ĐANG TUYỂN

(theo dõi & thao tác phần mền kế toán và phần mềm sản xuất)

 • Số lượng: 02
 • Giới tính: Nữ.
 • Tuổi: 25-45 tuổi.
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 6.000.000 đến 12.000.000đ
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: Anh Diệu 0834313131
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM

* Tuyển dụng thợ bế : ĐANG TUYỂN

 • Số lượng: 01
 • Giới tính: Nam.
 • Tuổi: 18 - 28 tuổi.
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 6.000.000 đến 10.000.000đ
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: A Diệu - 0834313131
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM

* Tuyển dụng học việc : ĐANG TUYỂN

 • Số lượng: 02
 • Giới tính: Nam/Nữ        Tuổi: 18 - 22 tuổi.
 • Cư trú: Tân Bình, Q10, Q11.
 • Sức khỏe tốt - Nhanh nhẹn - Hòa đồng
 • Lương: 4.000.000 đến 7.000.000đ (tùy theo năng lực)
 • Thưởng Tết: 1-3 tháng
 • Liên hệ thử việc: Anh Diệu 0834313131
  • Mỗi ngày lúc 8g sáng mỗi ngày, tại 18 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM