* IN NAMECARD GIÁ RẺ  ... giá 25.000 đ/hộp (không bao gồm thiết kế)

  • Số lượng        : từ 01 hộp
  • Thành phẩm : Giấy c300gsm, In 4 màu, 2 mặt, hộp mica.
  • Kích thước     : 8,8 x 5,5cm.
  • Thời gian       : 1 ngày
  • Giao hàng     : 4 giờ chiều mỗi ngày, tại 39 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM


Địa chỉ  :    39 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, HCM
Tell        :    028 38637575 - 028 38635757
Hotline  :    0834313131
Email     :    sangtaotre39@gmail.com
Skype    :    sangtaotre39

* IN TỜ RƠI GIÁ RẺ  ... giá 500.000 đ/1.000 tờ (không bao gồm thiết kế)

  • Thành phẩm : Giấy c140gsm, In 4 màu, 2 mặt, cột dây.
  • Kích thước     : 20,5 x 29cm.
  • Thời gian       : 1 ngày
  • Giao hàng     : 4 giờ chiều mỗi ngày, tại 39 Đất Thánh, F6, Tân Bình, HCM


Địa chỉ  :    39 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, HCM
Tell        :    028 38637575 - 028 38635757
Hotline  :    0834313131
Email     :    sangtaotre39@gmail.com
Skype    :    sangtaotre39