GIỜ LÀM VIỆC:

  Thứ 2 > Thứ 7 

  7g30 :11g45 13g :17g 


HOTLINE:

  08 39798290  

  08 39798291

  08 38658863

  08 38620708


  SKYPE: sangtaotre31

  Email: nhanhredep31@gmail.com

31

tô hiến thành 

VĂN PHÒNG QUẬN 10
THỜI GIAN LÀM VIỆC: TỪ  Thứ 2 đến Thứ 7 
sáng: 7g30 >11g45  chiều: 13g > 17g pm

GIỜ LÀM VIỆC:

Thứ 2 > Thứ 7 

7g30 :11g45 13g :17g 


HOTLINE:

08 38685918 ext 32

08 38687114 ext 33

08 38687201ext 34

08 38687202 ext 35


SKYPE: sangtaotre1

IN GIA CÔNG CA SÁNG: 8H-20H:

+ In số lượng <2.000tờ/1 mặt   kích thước 65x86cm     giá 1.400.000đ | 

+ In số lượng <4.000tờ/1 mặt   kích thước 65x86cm     giá 1.800.000đ | In số lượng >4.001tờ/1mặt   giá 280đ/tờ/1 mặt.

IN GIA CÔNG CA TỐI: 20H-8H: (IN GIA CÔNG GIÁ RẺ)

+ In số lượng <2.000tờ/1 mặt   kích thước 65x86cm     giá 1.200.000đ | 

+ In số lượng <4.000tờ/1 mặt   kích thước 65x86cm     giá 1.600.000đ | In số lượng >4.001tờ/1mặt   giá 280đ/tờ/1 mặt.


(Giá bao gồm in froop, kẽm CTP, chưa thuế VAT | Độ phủ mực bình thường, không màu nền | Giấy định lượng >= 350gsm vui lòng liên hệ).

         VD: In gia công CA SÁNG 6.000 tờ/1 mặt 65x86cm = 1.600.000đ + (6.000tờ - 4.000tờ = 2.000 tờ) x 280 đ = 2.160.000đ

         Thời gian: 48 giờ


IN GIA CÔNG MÁY IN OFFSET 4 MÀU KOMORI E429 | Kích thước giấy: min 30X21cm, max 53,5x76,5cm | Giấy: 150gsm - 350gsm

02 MÁY IN OFFSET NEW 2016 & NEW 2017 TỰ ĐỘNG QUẢN TRỊ MỰC CIP4 TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU.

 HOTLINE  01234 313131

IN OFFSET GIA CÔNG KHỔ LỚN 4 MÀU KOMORI L444  (MÁY TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ... VUI LÒNG LIÊN HỆ)

IN GIA CÔNG MÁY IN OFFSET 4 MÀU KOMORI LA437 | Kích thước giấy: min 30X42cm, max 65x94cm | Định lượng giấy: 150gsm - 350gsm

MÁY IN OFFSET NEW 2015 TỰ ĐỘNG QUẢN TRỊ MỰC CIP4 TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU.

+ In số lượng <3.000tờ/1 mặt   kích thước 65x86cm     giá 1.900.000đ | In số lượng >3.001tờ/1mặt     giá 320đ/tờ/1 mặt  

                                                                                                                       | In số lượng >10.001tờ/1mặt   giá 280đ/tờ/1 mặt 

                                                                                                                       | In số lượng >20.001tờ/1mặt   giá 240đ/tờ/1 mặt 

+ In số lượng <3.000tờ/1 mặt   kích thước 72x102cm   giá 1.900.000đ | In số lượng >3.001tờ/1mặt   giá 380đ/tờ/1 mặt.

+ In số lượng <3.000tờ/1 mặt   kích thước 79x109cm   giá 2.400.000đ | In số lượng >3.001tờ/1mặt   giá 400đ/tờ/1 mặt.

(Giá bao gồm in froop, kẽm CTP, chưa thuế VAT | Độ phủ mực bình thường, không màu nền | Giấy định lượng >= 350gsm vui lòng liên hệ).

         VD: In gia công 4.000 tờ/1 mặt 65x86cm = 1.900.000đ + (4.000tờ - 3.000tờ = 1.000 tờ) x 240 đ

         Thời gian: 48 giờ


IN GIA CÔNG MÁY IN OFFSET 4 MÀU RYOBI 524 NEW 2002      | Kích thước giấy: min 30X21cm, max 36X52cm 

IN GIA CÔNG MÁY IN OFFSET 4 MÀU SHINOHARA NEW 2005  | Kích thước giấy: min 30X21cm, max 36X52cm 

02 MÁY IN OFFSET CHUYÊN IN GIA CÔNG KHỔ NHỎ A4, A3

IN NHANH GIA CÔNG MÁY IN KONICA C1085      giá 1.000đ/ trang A4   (chỉ áp dụng cho khách hàng in gia công tại 18 Đất Thánh)

IN NHANH GIA CÔNG MÁY IN KONICA C7000      giá 2.000đ/ trang A4

IN GIA CÔNG  CA SÁNG: 8H-20H:

+ Trong số lượng <3.000tờ / 1 mặt kích thước 65x43cm giá 900.000đ | Trong số lượng> 2.001tờ / 1mặt giá 160đ / tờ / 1 mặt.


IN GIA CÔNG CA TỐI: 20H-8H: ( IN GIA CÔNG GIÁ RẺ )

+ Trong số lượng <3.000tờ / 1 mặt kích thước 65x43cm giá 800.000đ | Trong số lượng> 2.001tờ / 1mặt giá 160đ / tờ / 1 mặt.


(Giá bao gồm in froop, kẽm CTP, chưa thuế VAT | Độ phủ mực bình thường, không màu nền | Giấy định lượng> = 350gsm vui lòng liên hệ).

         VD: In gia công CA SÁNG 6.000 tờ / 1 mặt 65x43cm = 900.000đ + (6.000tờ - 2.000tờ = 4.000 tờ) x 180 đ 

         Thời gian: 24 giờ


IN GIA CÔNG CA SÁNG: 8H-20H:

+ In số lượng <2.000tờ/1 mặt   kích thước 32x43cm     giá 600.000đ 

+ In số lượng <3.000tờ/1 mặt   kích thước 32x43cm     giá 650.000đ 

+ In số lượng <4.000tờ/1 mặt   kích thước 32x43cm     giá 700.000đ     | In số lượng >4.001tờ/1mặt   giá 120đ/tờ/1 mặt.


IN GIA CÔNG CA TỐI: 20H-8H: (IN GIA CÔNG GIÁ RẺ)

+ In số lượng <4.000tờ/1 mặt   kích thước 32X43cm     giá 600.000đ    | In số lượng >4.001tờ/1mặt   giá 120đ/tờ/1 mặt.


(Giá bao gồm in froop, kẽm CTP, chưa thuế VAT | Độ phủ mực bình thường, không màu nền | Giấy định lượng >= 350gsm vui lòng liên hệ).

         VD: In gia công CA SÁNG 6.000 tờ/1 mặt 32x43cm = 700.000đ + (6.000tờ - 4.000tờ = 2.000 tờ) x 140 đ = 940.000đ

         Thời gian: 24 giờ


18

ĐẤT THÁNH 

XƯỞNG IN