BẢNG CHÀO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, là giải pháp toàn diện thời công nghệ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

______________________________________​

Những lợi ích khi áp dụng hoá đơn điện tử

1. Tiết kiệm chi phí:
– In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);
– Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail);
– Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);
2. Dễ dàng quản lý:
– Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;
– Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn;
– Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;
– Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.
3. Thuận tiện sử dụng:
– Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn;
– Dễ dàng trong việc lưu trữ;
– Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.

______________________________________

Những khó khăn khi áp dụng hoá đơn điện tử

Bên cạnh những lợi ích nhìn thấy rõ thì việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng tồn tại những khó khăn như: Doanh nghiệp phải có một hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng những quy định của Luật Giao dịch điện tử và phải có nguồn nhân lực có chuyên môn tốt để có thể am hiểu và vận hành đúng theo yêu cầu của hoá đơn điện tử.

______________________________________

Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử

– Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình...
– Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố.
– Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố.
– Các doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của ngành thuế.

______________________________________

Quy trình phát hành

– Đăng ký phát hành với cơ quan thuế
– Khởi tạo hoá đơn điện tử
– Phát hành hoá đơn điện tử.

______________________________________

Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp

Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 – Hiệu lực thi hành 01/11/2018 về hóa đơn điện tử:
– Trước ngày 01/11/2018:
Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in
– Sau ngày 01/11/2018:
+ Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thi dùng tiếp cho đến khi hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử
+ Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy
– Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc dùng hóa đơn điện tử
Công thức mặc định:
– Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại phải hủy)
– Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = Hóa đơn điện tử.

______________________________________

Xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị viết sai, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác , hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống , công ty sẽ lập Biên bản thu hồi hóa đơn hoặc điều chỉnh hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.

______________________________________


Doanh nghiệp hào hứng với hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Việc thí điểm được thực hiện đối với 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến hết tháng 12/2016 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thí điểm thông suốt.

Theo kế hoạch, việc thí điểm được áp dụng cho 200 doanh nghiệp (DN) thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lí. Trong đó, có 03 DN áp dụng thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực theo mô hình xác thực phân tán, 197 DN còn lại áp dụng thí điểm theo mô hình xác thực tập trung.

Ngay từ giai đoạn triển khai, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền về các chính sách và văn bản hướng dẫn liên quan hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế lựa chọn một số DN lớn, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, sử dụng nhiều hóa đơn thuộc các lĩnh vực điện, viễn thông, hàng không để triển khai thí điểm. Qua quá trình triển khai, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ các DN tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi trong việc triển khai hoá đơn điện tử.

Hiện nhiều DN khác ngoài các DN lớn được lựa chọn thí điểm đã và đang lựa chọn hình thức hoá đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Đường sắt, Công ty Thế giới di động, Công ty Cổ phần bán lẻ FPT, Công ty Navigos, Công ty Cho thuê tài chính Chailease... Thống kê cho thấy, tính đến tháng 9/2016, cả nước có trên 460 DN sử dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục thuế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 225 DN đăng ký với cơ quan thuế phát hành hóa đơn xác thực (trong đó có 201 DN xuất hóa đơn: Hà Nội: 87 DN, Hồ Chí Minh: 114 DN).

Đến hết ngày 15/11/2016, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực: 2.291.598 hóa đơn, tổng tiền doanh thu đã xác thực: 17.479 tỷ đồng và tổng số thuế đã xác thực: 803,5 tỷ đồng.

Qua thời gian thí điểm, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã dần đi vào thực tiễn và một số DN tham gia thí điểm đã lựa chọn sử dụng, thay thế các hình thức hóa đơn trước đây. Nhiều DN nhận thấy lợi ích của hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã chủ động liên hệ đến Cục Thuế để đăng ký được tham gia triển khai.

Một số DN tự đầu tư nhân lực và chi phí để cập nhật ứng dụng quản lý hóa đơn của mình kết nối đến cổng cấp mã xác thực của cơ quan thuế cho thấy mức độ cần thiết sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế của DN.

Với việc áp dụng hóa đơn điện tử trong ngành Thuế góp phần hiện đại hóa công tác quản trị DN và hiện thức hóa Nghị định 36a /NQ-CP về Chính phủ điện tử. Ngoài ra, hoá đơn xác thực sẽ giúp giảm chi phí quản lí cho DN trong việc in, phát hành, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ hoá đơn. Thêm vào đó, nếu sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế, DN sẽ không phải đầu tư xây dựng riêng hệ thống cấp phát hoá đơn điện tử.

Hơn nữa, hiện nay 95% DN đã sử dụng kê khai thuế qua mạng nên DN hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin đã có để sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Tới đây, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hóa đơn điện tử, đồng thời khuyến khích DN gửi dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế và tiếp tục thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực cho các DN tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Song song với đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực cho người dân và cộng đồng DN.

Nguồn: Gdt.gov.vn - Mục Tin tức - Tin bài về Thuế - Đăng ngày: 30/11/2016

______________________________________


Hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

Theo đó, hóa đơn điện tử sẽ dần thay thế vị trí của hoá đơn giấy trong giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ. Công tác quản trị của doanh nghiệp cũng như quản lý của cơ quan thuế cũng được thực hiện theo hướng hiện đại  hóa trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin để thu thập, tổng hợp, báo cáo dữ liệu từ hóa đơn điện tử thay vì các phương pháp thủ công như sử dụng hóa đơn giấy.

Tại buổi họp báo mới đây của Tổng cục Thuế về Giới thiệu một số dịch vụ điện tử của cơ quan thuế, ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn cho biết, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn từ 5 ngày xuống còn tối đa 3 ngày.

Đồng thời, rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành (doanh nghiệp được sử dụng ngay hóa đơn khi thực hiện đăng ký thành công), doanh nghiệp không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực cho cơ quan thuế dẫn đến không xảy ra tình trạng nộp chậm báo cáo và không bị xử lý phạt cho việc không nộp hoặc nộp chậm báo cáo.

Việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí như: chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn ... so với sử dụng hóa đơn giấy. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các dữ liệu có thể được dễ dàng tìm thấy và xử lý nhanh chóng; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán; đối chiếu dữ liệu; quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế do tất cả các tài liệu giao dịch đều được cập nhật trong một vị trí trên một máy chủ web và thông tin trên hóa đơn điện tử được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hoá, dịch vụ.

Nhờ đó, công tác hạch toán kế toán, quản trị doanh nghiệp dần được hiện đại hoá để phù hợp với xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế hiện nay, phù hợp với các công nghệ tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới như Mobile banking, Internet banking, SMS banking... tăng khả năng hội nhập toàn cầu.

Hóa đơn điện tử cũng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử có thể hoàn thiện quá trình kinh doanh từ mua bán điện tử, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử… Đồng thời, hạn chế và ngăn ngừa tình trạng giả mạo hóa đơn, bảo vệ uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

Ông Thủy nhấn mạnh, sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực còn mang lại nhiều lợi ích đối với khách hàng của người nộp thuế khi thông tin hóa đơn điện tử được chuyển thẳng đến địa chỉ của khách hàng. Do đó, khách hàng có thể truy cập, tra cứu để tải hóa đơn điện tử về vào bất cứ thời điểm nào; khách hàng có thể nhận được hóa đơn bất kể khi nào và ở đâu.

Không những thế, khách hàng sẽ không gặp phải những rủi ro trong việc bảo quản, lưu trữ hóa đơn, tránh được việc thất lạc hóa đơn hoặc làm rách hóa đơn. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, sử dụng hóa đơn điện tử còn hỗ trợ công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp như tra cứu hóa đơn, thanh toán tiền, kê khai thuế... nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.

Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực không những giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn giảm chi phí cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các thông báo phát hành, thông báo kết quả hủy, báo cáo sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp gửi tới; dễ dàng truy xuất các số liệu thống kê báo cáo trên hệ thống.

Đặc biệt, khi hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực dần trở nên phổ biến sẽ giúp cơ quan Thuế có một kho dữ liệu về hóa đơn để phục vụ công tác quản lý thuế.

Nguồn: Gdt.gov.vn - Mục Tin tức - Tin bài về Thuế - Đăng ngày: 28/11/2016

______________________________________


DN hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật của hóa đơn điện tử

Đó là khẳng định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế về kết quả triển khai thí điểm hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã xác thực của cơ quan thuế.

​Thời gian qua, ngành thuế đã triển khai thí điểm việc sử dụng HĐĐT có xác thực của cơ quan thuế đối với 200 DN tại Hà Nội và TP HCM.  Phó Tổng cục trưởng có thể cho biết một số nét về ưu điểm của loại hình hóa đơn mới và kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thí điểm?

Hiện nay, hầu hết các DN đã kê khai thuế qua mạng, nên hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin có sẵn để triển khai HĐĐT. Lợi ích thấy rõ nhất của HĐĐT là, trước đây thời gian đăng ký phát hành hóa đơn phải mất 5 ngày làm việc, thì nay không đáng kể. Theo đó, DN không phải đăng ký mẫu hóa đơn, đặt in, mua hóa đơn; không phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan thuế. Bên cạnh đó, DN còn tiết kiệm được chi phí phát hành, in ấn, bảo quản, lưu trữ hóa đơn... Quan trọng hơn, việc sử dụng HĐĐT có mã xác thực sẽ ngăn chặn tối đa tình trạng gian lận, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong các giao dịch thương mại, bởi mỗi tờ hóa đơn xuất ra, đều được lưu trên hệ thống quản lý. Ngoài ra, việc áp dụng HĐĐT còn giúp DN phát triển thương mại điện tử, hoàn thiện quy trình kinh doanh từ mua bán, xuất hóa đơn đến nộp thuế điện tử. Với những DN làm ăn chân chính, việc triển khai HĐĐT còn giúp nâng cao uy tín, tạo sự tin tưởng với khách hàng, bởi trên mỗi tờ hóa đơn đều có mã xác thực, giúp người mua có thể tra cứu được trên hệ thống của cơ quan thuế.

Đối với cơ quan thuế, việc triển khai HĐĐT sẽ góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 36a của Chính phủ, giúp cơ quan thuế quản lý một cách thuận lợi hơn. Đây là bước đệm để ngành thuế tiến tới điện tử hóa các hoạt động của ngành, phục vụ tốt hơn cho DN. Với những lợi ích đó, tính đến 3/11, trên địa bàn Hà Nội và TP HCM đã có 229 DN đăng ký sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế, trong đó có 201 DN đã phát hành HĐĐT. Cơ quan thuế đã xác thực  tổng số trên 2 triệu hóa đơn với doanh thu 16.000 tỷ đồng, số thuế GTGT trên 700 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả thí điểm là khả quan, nhưng nhiều DN vẫn lo ngại về tính bảo mật của HĐĐT. Vậy khi mở rộng thực hiện, ngành thuế đã lường trước được những khó khăn sẽ phải đối mặt?

Việc DN lo ngại vấn đề bảo mật của HĐĐT là điều dễ hiểu, bởi thời điểm hiện nay vấn đề an toàn, an ninh mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do đó, với HĐĐT ngành thuế đã đưa ra quy trình quản lý chặt chẽ, trang bị những thiết bị bảo mật tối ưu, cùng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin có trình độ cao. Cùng với đó, cơ quan thuế thường xuyên theo dõi hệ thống, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các dịch vụ công cung cấp ra toàn xã hội. Các DN tham gia triển khai HĐĐT phải sử dụng chữ ký số để xác thực trên hệ thống, do đó có thể khẳng định tính an toàn và bảo mật rất cao. Tuy nhiên, trách nhiệm người sử dụng cũng rất quan trọng, bởi cơ quan thuế có thể đầu tư công nghệ và các giải pháp bảo mật, nhưng người dùng không nhận thức được vấn đề sử dùng tùy tiện thì vẫn có rủi ro.  

Bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn thừa nhận trong quá trình triển khai thí điểm đã phát sinh một số bất cập, khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện, nên HĐĐT chưa được chính thức hóa, một số đơn vị vẫn yêu cầu có hóa đơn giấy truyền thống. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của DN cũng có sự khác biệt với cơ quan thuế, nên khi tích hợp vẫn gặp phải một số vướng mắc. Quá trình triển khai thí điểm mới dừng ở diện hẹp, nên cơ quan thuế có thể hỗ trợ được cho từng đơn vị. Đến khi triển khai trên diện rộng sẽ là thách thức rất lớn và hiện nay cơ quan thuế đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ, để có thể triển khai đại trà.

Phó Tổng cục trưởng có thể cho biết rõ hơn lộ trình mở rộng triển khai HĐĐT trong thời gian tới? 

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, hiện nay Tổng cục Thuế đang xây dựng đề án triển khai mở rộng HĐĐT. Trước mắt, ngành thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để đưa thêm các DN vào thực hiện thí điểm. Về lâu dài, sau khi cơ sở pháp lý hoàn thiện, cơ quan thuế sẽ mở rộng việc triển khai HĐĐT  đến tất cả các DN. Đồng thời, cho phép các tổ chức trung gian (TVAN) cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế trực tiếp đến người nộp thuế. Các giải pháp này sẽ từng bước nâng cao lượng dịch vụ và giảm chi phí đầu tư công./. 

Xin cảm ơn Phó tổng cục trưởng!

Nguồn: Gdt.gov.vn - Mục Tin tức - Tin bài về Thuế - Đăng ngày: 24/11/2016Hotline:
______________________________________​

Xác thực được hơn 2,3 triệu hóa đơn

Nằm trong kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chính phủ điện tử, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực. 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 11/2016 cho biết, Tổng cục Thuế đã tiếp tục hỗ trợ 250 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong việc đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, đã xác thực được hơn 2,3 triệu hóa đơn với số tiền thuế đã được xác thực trên 820 tỷ đồng.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án triển khai Hóa đơn điện tử và Hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế. Đồng thời, làm việc với cơ quan Thuế Hàn Quốc về việc triển khai hóa đơn điện tử tại Hà Nội trong 3 ngày từ ngày 09/11/2016 đến ngày 11/11/2016 bao gồm các nội dung: Mô hình triển khai và lộ trình triển khai Hóa đơn điện tử; Mô hình triển khai kết nối khi có nhà cung cấp dịch vụ TVAN; Hệ thống cảnh báo sớm; Cơ chế chính sách quản lý đối với các đơn vị có số lượng hóa đơn lớn; Mô hình triển khai kỹ thuật; Trung tâm hỗ trợ Hóa đơn điện tử. 

Được biết, tại Việt Nam, trong những năm gần đây hóa đơn điện tử đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Việc thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực mang lại nhiều lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

​HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SÁNG TẠO TRẺ                                                                         TƯ VẤN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:  028 38635757


Bảo mật cao nhất – Dễ sử dụng nhất –  Giá tốt nhất